Onderzoek aan de NHL

Aan NHL Hogeschool vergroten studenten, onderzoekers, docenten en mensen uit het werkveld elkaars perspectief door samen kennis te ontwikkelen en tot leven te brengen. De NHL wil met praktijkgericht onderzoek antwoorden vinden op maatschappelijke uitdagingen. Bij de NHL gaat het dan met name om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vitale regio’s en een slimme, duurzame industrie.

Onderzoek is een uitstekend middel om tot innovatieve oplossingen te komen. Actuele vragen uit de praktijk vormen bij NHL Hogeschool de aanleiding voor ons onderzoek. Samenwerkingspartners in het werkveld zijn daarbij onmisbaar. Onze stuwende kracht is het samenspel tussen onderzoek, werkveld en onderwijs. We kijken over de grenzen van elkaars vakgebied en werkveld. Verder kijken dan je eigen grenzen is essentieel als het om praktijkgericht onderzoek en innovatie gaat. Zo vergroten we letterlijk elkaars perspectief.

De voordelen van cross-sectoraal werken

Bij de NHL werken we cross-sectoraal, zowel in ons onderwijs als in ons onderzoek. Onderzoek is niet per se gebonden aan één lectoraat, maar kan meerdere onderzoeksgebieden bestrijken. Neem als voorbeeld de mogelijkheden die serious gaming biedt in het verbeteren van de zorg. Cross-sectoraal werken kan op iedere plek en op elk moment. Toch hebben we fysieke locaties specifiek ingericht voor ons cross-sectorale werk. Dit zijn plaatsen waar, door een grensoverschrijdende aanpak, open innovatie kan plaatsvinden: onze labs

The X-Lab

In our X-Lab, located in the NHL building, we bring students from different degree programmes together to work on solutions to practical issues.

In this way, we prepare students for the future. After all, engineers will later work together with, for example, lawyers and HR consultants. Moreover, this way of working is more likely to lead to quicker and more inventive solutions. It is in this multidisciplinary collaboration where the real benefits of our research lie.

Read more

De Frisian Design Factory

In addition to this, we have an external location, the Frisian Design Factory, based in the Blokhuispoort in Leeuwarden.

The Frisian Design Factory brings education and the work field together. By thinking in terms of opportunities and working with innovative methods such as the ‘pressure cooker’ and ‘rapid prototyping’, we arrive at innovative and, above all, creative solutions for issues from the business world.

More information

Het SiGa-Lab

The SiGa-Lab provides a wide range of simulations and serious games, which study programmes, businesses and (educational) institutes can use for developing and assessing the (inter)personal skills of students and staff.

The SiGa-Lab is the Simulation & Game-Based Training & Assessment Lab of NHL University of Applied Sciences. The SiGa-Lab provides training and assessment, carries out applied research and offers facilities in the areas of simulator learning and serious gaming.

Learn more

InnovationLab

The InnovationLab supports NHL concerning issues elated to educational innovation. Related pages are in Dutch only.