Vital regions

Hier bloeit een vitale regio

Het platteland functioneerde vroeger grotendeels zelfstandig, maar is tegenwoordig sterk verweven met de stedelijke economie. Dat heeft gevolgen voor onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid en bestuur. Hoe houden we perifere regio's vitaal? Samen met onderzoekers, studenten en het bedrijfsleven zoeken we bij Vital Regions naar antwoorden op deze vraag.

Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen. Binnen het thema Vital Regions zoeken en stimuleren we deze kernkwaliteiten. We maken als hogeschool deel uit van sociale netwerken die sterk, open en inclusief blijven en zijn daarmee voorloper. Nieuwe en bestaande samenwerkingsvormen en burgerschap zijn belangrijk bij het vitaal houden van de regio. We noemen die dan ook vitale coalities.

NHL Hogeschool draagt bij aan de professionalisering van organisaties en instellingen door middel van praktijkgericht onderzoek, innovatie en kenniscirculatie tussen beroepsbeoefenaars in de praktijk, onze lectoraten en de eigen NHL-opleidingen. Dat doen we met hoogwaardig onderzoek in de eigen noordelijke regio, waarin we als hogeschool sterk verankerd zijn.

Samen hebben we alle kennis in huis” aldus Hélène Zwaneveld van softwareontwikkelaar Lable Care de samenwerking met NHL Hogeschool en zorgpartners zoals Noorderbreedte. Gezamenlijk worden toepassingen ontwikkeld die aansluiten bij de leefwereld van de oudere cliënt. Neusjes van de zalm van deze co-creatie zijn het digitaal cliëntdossier Lable Care en een senioren voedingsmeter. 

Vitaliteit versterken

De drie onderzoeksgroepen binnen Vital Regions richten zich op sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Het thema bevindt zich echter niet alleen in de sociaalmaatschappelijke hoek, maar heeft ook een duidelijke relatie met ondernemerschap en economisch draagvlak, omdat dit belangrijke voorwaarden zijn voor regionale vitaliteit.

Binnen de lectoraten verzamelen, ontwikkelen en verspreiden we kennis over de leefbaarheid van educatie, gezondheid, veiligheid en de publieke zaak. Participatie en inclusie van (kwetsbare) groepen in de maatschappij zoals kinderen, jongeren en de groeiende groep ouderen is hierbij het uitgangspunt. Op die manier versterken we de vitaliteit van de regio.

Onderzoeksgroepen

In de onderzoeksgroep werken de lectoraten Cybersafety en i-THorbecke samen aan onderzoekslijnen.

Naar de onderzoeksgroep

Vanuit de onderzoekgroep Zorg & Welzijn geven de lectoraten invulling aan de verbinding met het werkveld vanuit het thema de ‘vitale regio’ (Vital Regions).

Naar de onderzoeksgroep

Wendbaarheid en duurzaamheid worden steeds belangrijkere aspecten in leren en educatie. De onderzoeksgroep Vitale Educatie onderzoekt hoe we deze leerprocessen optimaal kunnen inrichten.

Naar de onderzoeksgroep

Johan Thijssen - Programmamanager Vital Regions

058 2513155 | Johan.Thijssen@nhl.nl

“Wat ik zo mooi vind aan onderzoek aan de NHL is het samenspel tussen onderzoekers, studenten en het werkveld. Je merkt hoeveel we van elkaar kunnen leren. Zo kwam een student laatst met zeer treffende definitie van Vital Regions: een regio waar je, na je opleiding, niet meer weg wilt. Zo zie ik ook de bijdrage van de NHL aan Vital Regions. We bouwen een regio, waar je wilt blijven, waar je genoeg kansen kunt benutten”

Lectoraten