Smart Sustainable Industries

Werken aan een slimme, duurzame industrie

Door nieuwe productietechnologieën en de steeds belangrijkere plek van ICT in onze samenleving verandert onze industrie radicaal. Binnen Smart Sustainable Industries richten onderzoekers, docenten en studenten van NHL Hogeschool zich op de kernvraag: ‘Hoe kunnen we onze economie concurrerender en duurzamer maken?’

NHL Hogeschool beantwoordt deze vraag door samen met het werkveld onderzoek te doen naar innovatieve, duurzame oplossingen. Daarbij zijn contacten met de praktijk onmisbaar. De NHL is sinds 2016 landelijk erkend als Smart Industry-ambassadeur. Dat betekent dat we samen met vele partners via praktijkgericht onderzoek werken aan de Smart Industry-agenda van het Ministerie van Economische Zaken.

Senior consultant Joost Modderman van GITP: “De innovatiekracht van de NHL verraste me positief. Onlangs werd de communicatiestijlen simulator gepresenteerd en de sfeer van samen innoveren sprak me enorm aan. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht op een hogeschool in het Noorden.

Zoeken naar innovatieve oplossingen

Productie vindt tegenwoordig plaats in los-vaste samenwerkingsverbanden, waarbij bedrijven gebruik maken van Big Data, Internet of Things, 3D-printing, robotisering, kunstmatige intelligentie en cloud computing. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een toenemende schaarste aan grondstoffen en kapitaal en zien we dat de arbeidsmarkt steeds kleiner wordt. Deze veranderingen vragen om innovatieve oplossingen.

De NHL levert een bijdrage aan de slimme industrie door samen met onderzoekers en studenten aan technische en economische praktijkvraagstukken te werken. Dit samenspel tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk geven we vorm in ateliers en fieldlabs. Een atelier of fieldlab vormt als het ware een kleinschalige leergemeenschap, waar multidisciplinaire teams samenwerken dicht op de praktijk. Een aantal belangrijke partners zijn het Innovatie Cluster Drachten, Innovatie Pact Fryslân, de gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân, Friese ondernemers en collega’s uit onderwijs- en kennisinstellingen.

Onderzoeksgroepen

De Research group Renewable Resources (RgRR) houdt zich bezig met de verduurzaming van producten in algemene zin. Daarbij ligt de focus op de verduurzaming van de energieopwekking (wind en zon), gebouwen en mobiliteit. En last but not least richt Renewable Resources zich op het sluiten van de kunststofkringloop.

Naar de onderzoeksgroep

Met deze onderzoeksgroep sluit de NHL aan bij de landelijke Smart Industry beweging in Nederland. Doel is om de Nederlandse industrie en samenleving samen te versterken met een breed scala aan enabling technologies.

Naar de onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep Maritiem wil vanuit deze drieslag invulling geven aan maritiem toegepast onderzoek. Onderzoek is de basis voor het dichten van de kloof tussen fundamenteel onderzoek en daadwerkelijke innovaties in de maritieme praktijk.

Naar de onderzoeksgroep

Pas op je concurrentie! Achteroverleunen kan niet, want schaalvergroting, economische ontwikkelingen en innovaties gaan in sneltreinvaart door. Hoe zorg je als bedrijf en individu voor een gezond en zelfs excellente onderneming?

Naar de onderzoeksgroep

Heb je vragen over Smart Sustainable Industries?

Frank Gort

Frank Gort - Programmamanager Smart Sustainable Industry

06 28285237 | Frank.Gort@nhl.nl

"Als programmamanager ben ik een verbindingsofficier. De strategische relaties tussen de NHL met onze buitenwereld (bedrijfsleven en overheden) zijn het belangrijkste. In het domein van techniek en economie zijn er inmiddels geweldige fieldlabs opgericht waar toegepast onderzoek en kennisdeling bij elkaar komen in een prachtige leeromgeving voor onze young professionals"

Lectoraten