Vitale Educatie

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Vitale Educatie richt zich op leren. De eerste jaren van ons leven doen we weinig anders. Maar als het goed is, blijven we ook de rest van ons leven leren. Wendbaarheid en duurzaamheid worden steeds belangrijkere aspecten in leren en educatie. De onderzoeksgroep Vitale Educatie onderzoekt hoe we deze leerprocessen optimaal kunnen inrichten.

De onderzoeksgroep Vitale Educatie wordt gevormd door de lectoraten Taalgebruik en Leren, Duurzame schoolontwikkeling, Fries en Meertaligheid en Wendbaar Vakmanschap. In de onderzoeksgroep bundelen ze hun onderzoekskrachten, door een gezamenlijk plan voor hun onderzoek te maken. Samen formuleren ze een missie en bijbehorende gezamenlijke onderzoekslijnen. Zo zorgen ze ervoor dat onderzoek aan de NHL focus heeft

Het doel van de onderzoeksgroep Vitale Educatie is om met innovatieve oplossingen te komen voor praktische vraagstukken. Door het toepassen van deze onderzoeksresultaten in de praktijk verbeteren kinderen niet alleen hun leren, maar kunnen ook scholen en vakmensen zich verder ontwikkelen. Zo zijn we vitaal en slim!