Smart Industry

Europa heeft in 2014 zeven Grand Challenges vastgesteld. Deze zeven speerpunten vormen de basis van het onderzoek- en innovatieprogramma HORIZON 2020. Op deze manier wil Europa stimuleren dat kennis en professionals vanuit verschillende vakgebieden, disciplines en sectoren samenkomen om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan een smart, sustainable, inclusive economie.

NHL Hogeschool draagt hieraan bij door onderzoekskrachten en focus te bundelen in de onderzoeksgroep Smart Industries. Met deze onderzoeksgroep sluit de NHL aan bij de landelijke Smart Industry beweging in Nederland. Doel is om de Nederlandse industrie en samenleving samen te versterken met een breed scala aan enabling technologies. 

De regionale aandachtspunten van de Smart Industry beweging zijn deels vastgelegd in noordelijke fieldlabs: Regions of Smart Factories, Smart Dairy Farming 2.0 en de Watercampus. De regionale aandachtspunten overlappen deels met de Friese ‘hotspots’ van de economische en culturele onderzoeksthema’s in Friesland: water, energie, toerisme, gaming, zuivel, leefbaarheid, het recht, beheer & veiligheid, life sciences en meertaligheid.

Belangrijke samenwerkingspartners binnen de onderzoeksgroep Smart Industry zijn Philips, Friesland Campina en Wetsus.