Renewable Resources

De Research group Renewable Resources (RgRR) houdt zich bezig met de verduurzaming van producten in algemene zin. Daarbij ligt de focus op de verduurzaming van de energieopwekking (wind en zon), gebouwen en mobiliteit. En last but not least richt Renewable Resources zich op het sluiten van de kunststofkringloop.

De missie van de onderzoeksgroep is om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Duurzaamheid betekent hier het tot een minimum beperken van schadelijke emissies, energieverbruik en schadelijke materialen. De drie lectoraten van de onderzoeksgroep werken door middel van praktijkgericht onderwijs en innovatief onderzoek aan de thema's Windenergie, Zonnestroom & Vervoer en Circular Plastics. Het onderzoek sluit nauw aan bij verschillende regionale, landelijke en Europese beleidsdoelstellingen.

Samen met bedrijven en organisaties in Noord-Nederland doet de Research group Renewable Resources onderzoek dat directe resultaten en toepassingen oplevert voor de regio. Ook leidt het gekwalificeerde professionals op in werkvelden van de duurzame energie en circular plastics. Met de globale, landelijke en regionale ambities op het gebied van duurzaamheid is daar een prangende behoefte naar. Hiermee draagt Renewable Resources niet alleen bij aan het NHL-zwaartepunt Smart Sustainable Industries, maar ook aan Vital Regions: een vitale regio.

Lunchlezingen

Het kenniscentrum Duurzame Energie verzorgt regelmatig lunchlezingen op de NHL.

Laatste lunchlezing: Donderdag 16 maart 2017 ‘Zonne-energie op het dak van NHL Hogeschool!’

Archief lunchlezingen

Composieten Lab

Ons lab biedt ons de mogelijkheid om theorie in de praktijk te brengen.

Voor verschillende projecten die we binnen de onderzoeksgroep Renewable Resources uitvoeren maken we gebruik van de werkplaats voor de uitvoering van materiaalkundig onderzoek. Naast het onderzoek is de ruimte ook geschikt voor praktijkles op het gebied van composiet verwerken, zonnepanelen lamineren en recyclen van kunststoffen.

Duurzame Bouw

In Friesland liggen veel kansen om ons te profileren op het vlak van innovatieve bouw.

Naast Windenergie, Zonnestroom & Vervoer en Circular Plastics die in lectoraten zijn vorm gegeven, richt de Reseach group Renewable Resources zich ook op het thema Duurzame Bouw. Het toepassen van innovaties in de bouwketen is van groot belang voor de concurrentiepositie van het (Noord)-Nederlandse bedrijfsleven.

Lees meer

Wedstrijden

Dat het mogelijk is om met een boot op zonne-energie te varen is door de verschillende teams de afgelopen jaren goed bewezen.

Door het varen met vleugelende boten is de topsnelheid fors omhoog gegaan. Het bouwen van een draagvleugel boot is daarom een logische volgende stap voor het NHL Solarboatteam.

Lees meer