Maritiem

Nieuwe wet- en regelgeving is aan de orde van de dag in de maritieme sector. Nieuwe regelgeving  is vaak de aanleiding voor innovatieve technieken. Het vormt daarnaast de basis van bescherming van het milieu. De onderzoeksgroep Maritiem wil vanuit deze drieslag invulling geven aan maritiem toegepast onderzoek. Onderzoek is de basis voor het dichten van de kloof tussen fundamenteel onderzoek en daadwerkelijke innovaties in de maritieme praktijk.

De maritieme sector is onderdeel van de Topsector Water. De stichting Nederland Maritiem Land (NML) behartigt de belangen van de Nederlandse maritieme sector. De sector is sterk internationaal gericht. Speerpunten van de Nederlandse sector zijn dan ook direct verbonden aan die van Europa (Horizon 2020) en de International Maritime Organization (IMO).

Op basis van deze speerpunten van nationale en internationale maritieme instituten heeft de onderzoeksgroep Maritiem een missie geformuleerd. “Duurzame maritieme ontwikkeling door middel van het veiliger, efficiënter en milieubewuster maken van de internationale maritieme sector door innovatief onderzoek.”

Maritiem onderzoek is volledig wanneer het de volgende drie onderdelen bevat: Milieu, Techniek en Regelgeving. Diezelfde drieslag bestaat binnen de International Maritime Organization (IMO). Regelgeving is de schakel tussen deze onderzoeksgebieden.