Het punt waar wetenschap, techniek en de mens samen komen. Daar bevindt dr.ir. Hylke W. van Dijk, zich het liefst. In het multidisciplinaire veld van Serious Gaming vervult hij de rol van systeemarchitect. Ook is lector Hylke van Dijk architect van de opleiding Master Serious Gaming.

“Na mijn opleiding tot scheepswerktuigkundige en elektrotechnisch ingenieur werkte ik als innovatie-ingenieur bij Philips. In 1998 keerde ik terug naar de academische wereld om daar in allerlei multidisciplinaire onderzoeksprojecten een architectenrol te vervullen. Mijn promotiewerk aan de TU Delft bestaat uit een systeemmodel dat kansen en voorwaarden van samenwerkende technieken en experts op elkaar afstemt: democratic processing (2004). Aan de Universiteit Twente stond ik aan de wieg van het SmartXp (2010), een experience lab waar wetenschap, techniek en de mens samenkomen.”

Gelegenheid geven aan verandering

“Serious gaming is bij uitstek een vakgebied waar diverse disciplines bij elkaar komen. Dat maakt het soms ingewikkeld maar vooral erg spannend. Ons lectoraat werkt aan concrete vragen uit de praktijk vanuit domeinen zoals gezondheid en welzijn, duurzaamheid,  onderwijs, en persoonlijke veiligheid. De kracht van het lectoraat zit in de verbinding die we hebben met het mkb én de universitaire wereld. Wij brengen deze twee werelden samen. We ontwerpen het systeem van een functionele game en een omgeving waarin die gebruikt wordt, zodat spelers in staat zijn veranderingen te initiëren of te accepteren. De game en de gaming geven gelegenheid aan deze verandering.” 

Lectoraten