Dr. Annet ten Brug doet binnen het lectoraat Ruimte voor Dialoog onderzoek naar de dialoog die rondom kunst ontstaat op sociale media en wil achterhalen welke factoren bijdragen aan het totstandkoming van deze dialoog.

“Na mijn studie onderwijskunde ben ik gepromoveerd binnen orthopedagogiek op een voorleesmethode voor personen met een ernstige meervoudige beperking. Binnen het lectoraat Ruimte voor Dialoog houd ik me bezig met onderzoek naar de dialoog die rondom kunst ontstaat op sociale media en achterhalen we welke factoren bijdragen aan het totstandkoming van deze dialoog.”

“Wat mij boeit in dit onderzoek is de binding - of eigenlijk verwevenheid - die kunst heeft met de maatschappij. De praktijk is enorm complex: je hebt niet te maken met een steriele laboratoriumsetting waarbij je alle variabelen netjes onder controle kan houden.”

“We werken binnen het onderzoek van Ruimte voor Dialoog met meerdere rijke cases. Dit geeft veel informatie, en je ziet direct de praktische relevantie van het onderzoek binnen de cases terug. Door de onderzoeksmethode transparant en navolgbaar te beschrijven en uit te voeren, kan deze brei aan data helpen om een complex fenomeen beter te duiden.”