Lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding dr. Alex Riemersma is geboeid door het wonderlijke taalspel van kinderen en volwassenen, die zich door het leren en gebruiken van meerdere talen ontwikkelen tot volwassen wereldburgers. 

“Ik ben gepromoveerd op onderzoek naar de beheersing van het Nederlands en het Fries aan het einde van de basisschool. Sinds 1978 ben ik docent Nederlands en Fries aan lerarenopleidingen. Daarnaast ben ik al lange tijd betrokken bij beleidsontwikkelingen op het gebied van het Fries als Europese minderheidstaal en actief in allerlei netwerken, zoals de Europese organisatie voor minderheidstalen Network to Promote Linguistic Diversity. Bij Mercator was ik onder andere projectleider van het MELT-project uit 2009-2011. Samen met partners uit Bretagne, Finland en Wales hebben we de Multilingual Early Language Transmission onderzocht.”

Overeenkomsten leerprocessen 

“Het lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding is in 2012 ingesteld als een gemeenschappelijk lectoraat van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de didactiek van meertalig onderwijs. Daarbij kijken we naar de leerling en de leeropbrengsten, de leerkracht en de didactiek, de school en het schooltaalbeleid, en de samenwerking tussen scholen en de lerarenopleidingen.” 

“Wat me fascineert in meertaligheid is het wonderlijke taalspel van kinderen en volwassenen, die zich in en door het leren en gebruiken van meerdere talen ontwikkelen tot volwassen wereldburgers. Er zijn veel overeenkomsten in de leerprocessen van kinderen die een autochtone (minderheids- of regionale) taal spreken en kinderen die een migrantentaal spreken. Zo zijn hun verwachtingen en worstelingen in grote lijnen hetzelfde.”