Onderzoeker Arie Peerbolte is verbonden aan het lectoraat Persoonlijk leiderschap en Innovatiekracht van NHL Hogeschool. Als veranderdeskundige is hij betrokken bij de evaluatie van teamontwikkelingsprocessen en onderzoek naar de resultaten en effecten van die processen.

“Onze tijd vraagt om het vermogen van organisaties en medewerkers die daarbinnen samenwerken om in samenhang met stakeholders en klanten snel te kunnen schakelen en in verschillende teams en rollen in een steeds wisselende context resultaatgericht tot besluitenvorming te komen. Als veranderkundige en coach begeleid ik mensen en organisaties in deze veranderingsprocessen, waarbij medewerkers en organisaties van niet samenwerken naar samenwerken in wisselende contexten gaan.”

“De essentie is taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen, de hiërarchische structuur te kantelen, de klant centraal te stellen en processen te optimaliseren. Belangrijke vragen in dit proces zijn: waar sta je als team, hoe zet je stappen en maak je verbinding  met elkaar en hoe ga je resultaten boeken? Dat vergt moed en vertrouwen om met elkaar in het diepe te springen. De te bewandelen weg is niet altijd duidelijk.”

“In dit proces speel ik in op de kwaliteiten, talenten, drijfveren en ambities binnen een team en de context waarbinnen het team bestaat. Samen onderzoeken we de visie, missie en doelen van medewerkers (soms werkzaam in meerdere teams), de afdeling en de organisatie en hoe deze bereikt kunnen worden.”

“Ik houd me bezig met coaching zowel van het individu als het team, teamontwikkeling, zelfsturing en persoonlijk leiderschap. Je kunt me inzetten bij organisatie- en cultuurverandertrajecten, het kantelen van de organisatie en het daarop aanpassen van de besluitvormingsprocessen. Tot slot verzorg ik de evaluatie van teamontwikkelingsprocessen en doe ik onderzoek naar de resultaten en effecten van die processen.”