Sociologe Anne Zagt doet voor het lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht longitudinaal onderzoek dat gericht is op het vinden van de competenties die persoonlijk leiderschap verklaren.

“In Groningen heb ik de master Sociologie gedaan, met als specialisatie gezondheid, zorg en welzijn. Sinds 2014 ben ik onderzoeker bij het lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht aan NHL Hogeschool. Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is het vinden van competenties die persoonlijk leiderschap verklaren en een pilot met een communicatiestijlen-simulator.”

Stimulerend onderwijs 

“Om succesvol te zijn in een functie op hbo-niveau is het essentieel over goede communicatieve vaardigden te beschikken. Daarom is binnen het hbo-onderwijs behoefte aan effectieve methoden om deze vaardigheden bij studenten te ontwikkelen. In hoeverre kunnen nieuwe onderwijs-technologische toepassingen zoals simulatoren en games hieraan een bijdrage leveren? Die vraag onderzoek ik samen met onderzoeker Djoerd Hiemstra.”

“Een veel gebruikt argument voor de toepassing van simulatoren en games is dat het een stimulerende vorm van onderwijs is, die aansluit bij de belevingswereld van de huidige generatie studenten, de 'digital natives'. Om meer inzicht te krijgen in de motiverende werking van video role play simulaties in het hbo-onderwijs hebben we binnen NHL Hogeschool een uitgebreide pilot uitgevoerd met de ETU-communicatiestijlensimulator. ETU staat hier voor Empower The User, waarmee bedoeld wordt dat de speler zelf het verloop van het scenario bepaalt.”