Visuele inspectiemethodes kunnen de productie van akkerbouw en vollegrondteelt optimaliseren. Zo is effectiever en selectiever oogsten mogelijk. Maar ook het opsporen van ziektes behoort tot de mogelijkheden. Met het project RAAK ViaVote worden vraagstukken van akkerbouwers beantwoord.

De Nederlandse akkerbouw en open grond groenteteelt (vollegrondteelt) staan al jaren onder druk. De vraag naar hoogwaardige producten neemt toe, maar tegelijkertijd worden er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Nederlandse akkerbouwers kunnen hun concurrentiepositie alleen behouden door de oogst te optimaliseren. 

Twee jaar lang werkte het lectoraat Computer Vision daarom binnen een consortium van bedrijven en kennisinstellingen aan het onderzoeksproject ViaVote. Dit onderzoek had tot doel om vraagstukken van akkerbouwers en producenten van landbouwmachines te beantwoorden. 

Eén van de uitkomsten is het selectiever oogsten, waarbij de akkerbouwer de oogst faseert en steeds de beste en meest volgroeide producten oogst. Een andere interessante richting is het gebruik van civiele drones voor het monitoren van het groeiproces en de kwaliteit van gewassen, terwijl ze nog niet geoogst zijn.