Wat was de opdracht?

In het kader van een breder onderzoeksprogramma naar de Legacy van Leeuwarden Culturele Hoofdstad is door ons gekeken naar vernieuwende vormen van onderwijs en vooral hoe daar onderzoek naar kan worden gedaan.

Een programmalijn uitzetten die voor onze regio belangrijk is en economisch en maatschappelijk relevant. We zoeken de verbinding met de noordelijke regio – onderwijs en het werkveld. We willen toekomstbestendig blijven nu automatisering en robotisering het werk en de huidige beroepen sterk beïnvloeden.

Wat ervaren we als leren? Een narratieve onderzoeksmethode draagt bij aan het expliciteren van de waardecreatie voor de student. Er kunnen patronen mee in beeld worden gebracht die bijdragen aan het ontwikkelen van uitlopende onderwijsvormen en het Leven Lang Leren.

Onderzoek context:

Narratief onderzoek is verhalen ophalen door middel van interviews. Waarom is dat zo belangrijk? Via interviews kun je gemakkelijker de essentie oppakken.

Doelgroep: Bachelor studenten die onderzoek doen in de afstudeerfase en docenten die hen begeleiden.

In samenwerking met Dr. Floor Basten is een aantal producten gerealiseerd:

  1. Manual ‘Legacy en Narratief Onderzoek’
  2. De video: https://nhl.presentations2go.eu/P2G/Player/Player.aspx?id=eFV9yl
  3. De lezing/college van Floor Basten over narratieve interviewtechnieken: het analyseproces in stappen:https://nhl.presentations2go.eu/P2G/Player/Player.aspx?id=bbnl1b
  4. Handleiding analyse van narratieve data
  5. Voorbeeld database narratief onderzoek

Floor Basten, scenario en voice-over
Charlotte Halmingh, regie en productie
Michella Jansen, interviewer
Anne Rohn, geïnterviewde.

Tjitske Idsinga, procesbegeleider
Martin Klut, cameraman