Het lectoraat Circular Plastics aan de NHL heeft een Near-Infraredcamera (NIR) aangeschaft. Met deze camera gaat het lectoraat een bibliotheek voor kunststoffen opzetten. Met behulp van deze bibliotheek moet de camera kunststofmonsters identificeren.

Met dit project wilt het lectoraat een bibliotheek opzetten voor een NIR-camera. Het voornaamste doel is dat met behulp van deze bibliotheek de camera uit een onbekend kunststofmonster kan bepalen welk soort kunststof het is. Verder gaat er onderzoek gedaan worden naar:

  • Het detecteren van multilayers in kunststoffen
  • Het detecteren van kunststoffen die met elkaar vermengd zijn
  • Het detecteren van additieven in kunststoffen
  • Het leggen van correlaties tussen de meting van de camera en mechanische eigenschappen van de kunststoffen

Het hoofddoel is het in leren van de camera met verschillende soorten kunststoffen, hieruit wordt verder onderzoek gedaan naar de bovenstaande onderwerpen.

 

Wilt u hier meer over weten dat kunt u contact opnemen met
Sieger Pruiksma

s.pruiksma@nhl.nl