Hoe kunnen zorgprofessionals bekwaam worden én blijven in til- en transfervaardigheden zodat de fysieke belasting vermindert? In het Do-It-Yourself Patient onderzoeksproject iLift ontwikkelen we mini-games voor de zorgpraktijk. Dit als vervolg op de ontwikkeling van een eerder prototype serious game. 

Verpleegkundigen verrichten dagelijks veel til- en verplaatsingstaken die fysieke belasting van het lichaam met zich meebrengen. Wanneer de verpleegkundige het tillen onjuist uitvoert, zorgen deze handelingen voor een hoog risico op nek-, schouder- en rugklachten. 

Het iLift onderzoeksproject, een samenwerking tussen NHL Hogeschool en Hanzehogeschool, gaat uit van de aanname dat een succesvolle preventieve interventie van de fysieke belasting het risico op langdurig verzuim in de zorg fors zal kunnen verminderen. De serious game iLift is in een eerder project als prototype ontwikkeld voor dit probleem. 

Mini-games 

De doelstelling van het onderzoek iLift is dat we zorgprofessionals bekwamen in til- en transfervaardigheden, zodat de fysieke belasting vermindert. Het lectoraat iHuman gaat  samen met gameontwikkelaar Grendel Games nieuwe mini-games ontwikkelen. Ook doen we onderzoek naar het inpassen van een serious game binnen de werk- en opleidingsprocessen van een zorgorganisatie.

Studenten HBO-V doen vanuit de minoren onderzoek bij Nij Smellinghe en ZuidOostZorg in Drachten en Noorderbreedte in Leeuwarden. Zij inventariseren welke til- of verplaatsingsvaardigheden veel voorkomen op de afdeling en welke top drie van til- of verplaatsingstaken een groot risico hebben op nek-, schouder- en rugklachten. Uit deze top drie kiezen we vervolgens één vaardigheid voor de ontwikkeling van de mini-game. Ook kijken de studenten hoe ze deze game kunnen inpassen in het werk- en opleidingsproces.