De toenemende vraag naar olie van de laatste jaren heeft geleid tot een uitbreiding van de markt van dynamic positioning (DP)-systemen voor onder andere boorschepen. Mede hierdoor is de markt van thrusters continu in beweging. Deze markt biedt dan ook vanuit verschillende invalshoeken volop uitdagingen voor het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken.

De eisen die aan de thrusters worden gesteld, evolueren mee met de laatste innovaties. Fabrikanten hebben vaak een nauwe samenwerking met naval architects, classificatiebureaus en eigenaren om tot een optimale productdefinitie te komen. 

Aan de hand van een steeds omvangrijker eisenpakket en afhankelijk van de vraag worden de dynamic positioning DP-systemen en thrusters onderworpen aan een ononderbroken ontwikkelingsproces. Daarnaast is de vraag naar de bouw van grote thrusters met ijsklasse een nieuwe uitdaging.