Om succesvol te zijn in een functie op hbo-niveau moet je over goede communicatieve vaardigden beschikken. Daarom is binnen het hbo-onderwijs behoefte aan effectieve methoden om deze vaardigheden bij studenten te ontwikkelen. In hoeverre kunnen nieuwe onderwijs-technologische toepassingen zoals simulatoren en games hieraan een bijdrage leveren?

In het onderzoek De Motiverende Werking van Video Role Play Simulatie houdt onderzoeker Anne Zagt zich bezig met de meerwaarde van het gebruik van video role play simulaties bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het hbo-onderwijs. Een veel gebruikt argument voor de toepassing van simulatoren en games is dat het een stimulerende vorm van onderwijs is, die aansluit bij de belevingswereld van de huidige generatie studenten, de “digital natives”. 

Communicatiestijlen Simulator

Om meer inzicht te krijgen in de motiverende werking van nieuwe technologische toepassingen in het onderwijs hebben we binnen NHL Hogeschool een uitgebreide pilot uitgevoerd met de Communicatiestijlen Simulator. De Communicatiestijlen Simulator is een adaptive video role play simulator. Hierbij krijgt de deelnemer, in de rol van leidinggevende, een opeenvolgende reeks van korte videofragmenten te zien. Na ieder fragment moet de deelnemer een keuze maken uit een aantal gedragsopties. 

Na het doorlopen van de simulatie ontvangt de deelnemer een rapport over zijn of haar dominante communicatiestijl en mate van wendbaarheid. Deze gegevens hebben we tevens gebruikt om te bepalen in hoeverre de communicatiestijlensimulator motiverender werkt dan twee gangbare onderwijsvormen: klassikale lessen en traditionele huiswerkopdrachten.

Motiverend onderwijs

Het beeld dat uit ons onderzoek naar voren komt is dat de Communicatiestijlen Simulator in grote lijnen een middenpositie inneemt tussen de klassikale lessen (meest motiverend) en de traditionele huiswerkopdrachten (minst motiverend). De motiverende werking van de video role play simulator is met name gelegen in de flow en relatedness die studenten ervaren tijdens het werken met de simulator. Op deze twee aspecten scoort de video role play simulator hoger dan zowel de traditionele huiswerkopdrachten (studie 1) als de tekst-foto simulator (studie 2).  

Onze conclusie is dat het gebruik van een video role play simulator een meerwaarde kan zijn voor het hbo-onderwijs: als alternatief voor traditionele huiswerkopdrachten en in combinatie met klassikale lessen. Gezien de kosten van video role play simulatoren, zouden eenvoudige foto-tekst role play simulatoren een alternatief kunnen zijn voor hbo-instellingen. In ons onderzoek scoort de Communicatiestijlen Simulator op de meeste aspecten van motivatie even goed. 

Een belangrijk aandachtpunt bij de ontwikkeling van role play simulatoren voor het hbo-onderwijs is dat het scenario en de setting moeten aansluiten bij de belevingswereld van studenten.