Kan een serious game leerkrachten in het basisonderwijs helpen bij het ontwikkelen van een positieve houding op het gebied van hoogbegaafdheid? Dat is een van de centrale vragen in het onderzoeksproject ‘Hoogbegaafdheid, De meester de Baas’ van de lectoraten Serious Gaming en Duurzame Schoolontwikkeling.

Waar er al veel aandacht is voor het gedrag, de gevoelens en de behoeften van de hoogbegaafde leerling, wordt het nu tijd om ook te kijken naar de implicaties voor de leerkracht. Want hoe ben je een goede leerkracht voor een hoogbegaafde leerling? Wat vraagt dat aan houding, kennis en vaardigheden?

Hoewel de aandacht voor het thema hoogbegaafdheid de laatste jaren flink is toegenomen, bestaan er binnen het onderwijs nog steeds veel vooroordelen. Hoogbegaafdheid is geen luxeprobleem en deze kinderen redden zich binnen het regulier onderwijs niet zonder goede begeleiding. Niet iedere hoogbegaafde leerling haalt namelijk de hoogste cijfers van de klas, weet zich goed aan te passen en staat te popelen om andere kinderen te helpen. Uit verveling en demotivatie presteren sommige hoogbegaafde kinderen veel lager dan ze kunnen, waardoor ze een leerkracht niet opvallen.

Samenwerking in werkveld

Internationaal onderzoek suggereert dat serious gaming succesvol kan worden ingezet in een educatieve, sociale setting. Het lectoraat Serious Gaming wil op basis van een game een situatie creëren waarin de leerkracht inzicht en kennis verwerft over hoogbegaafdheid. Het lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling kijkt naar de optimale manier om leerkrachten tot leren en gedragsverandering aan te zetten, met de game als input.

Binnen het onderzoeksproject ‘Hoogbegaafdheid, De meester de Baas’ wordt samengewerkt met zeven basisscholen in Friesland en Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, softwarebedrijf Wildsea, onderwijsdienstverlener Cedin en oudervereniging Pharos.

Lees ook: