Zelf-oordelend vermogen, analytisch vermogen en sociale oriëntatie dragen bij aan persoonlijk leiderschap onder eerstejaars studenten. Dat is één van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek naar competenties die bijdragen aan de mate van persoonlijk leiderschap. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht.

De arbeidsmarkt in Nederland wordt steeds flexibeler. We hebben geen baan meer voor het leven, maar we zullen een leven lang leren. Professionals wisselen meer dan vroeger van baan en  samenwerkingsverbanden worden steeds dynamischer en meer zelfsturend. Het is denkbaar dat elk lid of meerdere leden van een samenwerkingsverband, al dan niet in een wisselende samenstelling, leiding kunnen geven. Deze ontwikkelingen vragen van toekomstige professionals een bepaalde mate van persoonlijk leiderschap. Het lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht doet daarom onderzoek naar competenties die bijdragen aan de mate van persoonlijk leiderschap. 

Leiderschap en competenties

Een belangrijk doel van het kwantitatieve onderzoek is het verkrijgen van inzicht krijgen in de mate waarin beginnende studenten over leiderschapskwaliteiten beschikken en welke competenties daaraan bijdragen. Een tweede doel is inzicht krijgen in de mate waarin studenten tijdens hun studie leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen.

In het voorjaar van 2017 worden de definitieve resultaten van het onderzoek verwacht. Het belangrijkste inzicht dat het onderzoek tot nu toe opleverde is dat zelf-oordelend vermogen, handelvaardigheid, analytisch vermogen en sociale oriëntatie bijdragen aan de mate van persoonlijk leiderschap onder eerstejaarsstudenten.