Welke typen chemicaliën zijn er en hoe gedragen zij zich in het milieu? En in welke scheepstypen en verpakkingen worden ze vervoerd? Het zijn voorbeelden van vragen die het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement beantwoort in het RAAK-mkb project Chemicaliënbestrijding op het water. Resultaat is een praktisch handboek.

Het onderzoeksproject Chemicaliënbestrijding op het water is aangejaagd door het bedrijfsleven. Ondernemers wisten te weinig over chemicaliënbestrijding om gericht bestrijdingsmiddelen, procedures en adviezen te kunnen ontwikkelen. Bovendien was de wel aanwezige kennis zeer moeilijk toegankelijk en beperkt verspreid.

Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement bundelde daarom in het onderzoeksproject de relevante kennis en beantwoordde in aanvullend onderzoek allerlei vragen. In een deelonderzoek is onder andere een methode ontwikkeld om containers veilig en milieuvriendelijk te bergen en zijn de mogelijkheden voor een onbemand meetvaartuig verkend.

Samenwerking

Het project is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven uitgevoerd. Zo heeft MCR Shipping een inventarisatie gedaan naar de classificatie en veiligheidseisen van schepen betrokken bij de bestrijding van chemicaliënongevallen. Statistieken over ongevallen, type transport, type chemicaliën, wet- en regelgeving en nog veel meer is terug te vinden in het Manual Chemical Spill Response. Het handboek is online in te zien.

Of bestel het hier.