Promotie: Ervaringen jongeren moeten uitgangspunt beleid cybersafety zijn

woensdag 09 december 2015

Internetgebruik van jongeren wordt geassocieerd met risico. Het onderzoek in het proefschrift ‘Youth and cybersafety’ van Joyce Kerstens is gericht op risico’s die jongeren lopen of vormen op internet en heeft betrekking op online seksuele activiteiten, cyberpesten en vormen van cybercrime. Promotor is prof. Dr. W. Ph. Stol en co-promotor is dr. T. Völlink van de Open Universiteit.

Proefschrift cybersafety

Ouders en professionals maken zich zorgen over het internetgedrag van jongeren en aan welke risico’s ze kunnen blootstaan. Het onderzoek van Kerstens gaat in op het online-risicogedrag van jongeren en hoe zij blootstelling aan onlinerisico ervaren. Van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar die risico lopen, rapporteert een relatief klein deel negatieve ervaringen. Een op de tien jongeren houdt zich weleens bezig met cyberpesten en een aanzienlijk deel is zelf ook online slachtoffer geweest. De groep jongeren die negatieve ervaringen opdoet én de groep die zowel dader als slachtoffer is, verdienen extra aandacht.

Nuancering is gewenst

Het proefschrift geeft een genuanceerd beeld van welke jongeren online risico lopen, welke jongeren negatieve ervaringen opdoen, welke jongeren een risico vormen voor anderen en welke jongeren zowel dader als slachtoffer zijn op het internet. Beleid gericht op cybersafety zou daarom de eigen ervaringen van de jongeren als uitgangspunt moeten nemen.

Promotie

Drs. Joyce Kerstens, heeft haar proefschrift ‘Youth and cybersafety’ afgelopen 4 december 2015 verdedigd bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotor is prof. Dr. W. Ph. Stol en co-promotor is dr. T. Völlink, beiden van de Open Universiteit.