Zorg voor Jeugd

Een zorgeloze jeugd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal. En als iets niet lekker loopt, kan goede ondersteuning en begeleiding helpen. Maar wat is goed? Met deze vraag houdt het lectoraat Zorg voor Jeugd zich bezig.

Het lectoraat doet onderzoek naar effectieve werkwijzen en verbetering van het onderwijs en het beroep van de professionals in de jeugdsector. Onderzoek naar effectief werken en de kwaliteit in de jeugdzorg is van groot belang. Jeugdzorg is namelijk sterk in ontwikkeling, onder andere doordat gemeenten met de komst van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg. 

We leggen daarnaast meer nadruk op de eigen kracht van jeugdigen en het probleemoplossend vermogen van het gezin en de omgeving. Deze veranderingen vragen om innovatieve oplossingen en nieuwe werkwijzen voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector.

Het lectoraat Zorg voor Jeugd stelt zich tot doel om het beroep en het onderwijs van beroepsbeoefenaren in de jeugdsector te verbeteren en de kwaliteit van de zorg voor jeugd te vergroten. Dit willen we bereiken door in samenwerking met de praktijk kwaliteits- en effectiviteitsvraagstukken in de hulp aan jeugdigen en gezinnen te beantwoorden. We willen kennis borgen en ontsluiten in samenwerking met het werkveld, de afdelingen Welzijn en Verpleegkunde en het kenniscentrum IAG.

Zorg voor Jeugd in de media

'Ouders, let op bij smartphone kind´ (Fries Dagblad)