Wendbaar Vakmanschap

Voor een blijvende groei op het gebied van economie en welzijn is niet alleen innovatie nodig, maar ook wendbaarheid. Bedrijven, organisaties, maar ook individuen moeten snel kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de markt. Door de grenzen van het eigen vakgebied op te zoeken blijf je leren.

Zeker ook in het noorden is innovatie en wendbaarheid van belang, omdat de benutting van potentieel op de werkvloer lang niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe kan wendbaar vakmanschap de veerkracht en vitaliteit van de noordelijke regio versterken? Het lectoraat Wendbaar Vakmanschap verzamelt en ontwikkelt kennis over leren, veranderen en innoveren.

Leren, veranderen en innoveren

Door ontwerp- en praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat concreet bij aan de professionaliteit van beroepsbeoefenaren. Ook neemt het lectoraat initiatieven om de kennis over de dynamiek van leren, veranderen en innoveren te vergroten.  Beroepsopleidingen en lerarenopleidingen hebben direct baat bij een didactiek die uitgaat van wendbaar vakmanschap. Daarom onderzoekt en ontwikkelt het lectoraat  de toepassing van nieuwe leervormen die zijn gebaseerd op netwerkleren, blended learning en open educatie.

Onderzoeken

In uiteenlopende bedrijven en instellingen doen we onderzoek naar professionaliseringsaanpakken gericht op veranderen en innoveren. Speerpunten zijn praktijkgestuurd leren, werkplek-leren, netwerkleerstrategieën en hybride leeromgevingen.