Veranderend Ondernemerschap

Geloof het of niet: Microsoft begon ook ooit in een garage. Kleine bedrijven willen graag uitgroeien tot grote ondernemingen, ook in Noord-Nederland. Alle voorwaarden moeten kloppen, zoals een goede bedrijfsstrategie en de juiste inzet van middelen. Wanneer is een onderneming klaar om te gaan groeien? En hoe kunnen mkb-bedrijven bij hun bovenregionale groeiambitie worden ondersteund?

Het lectoraat Veranderend Ondernemerschap stimuleert de ondernemerskwaliteiten en het aanpassingsvermogen van mkb-bedrijven in Noord-Nederland met bovenregionale ambities. Een vernieuwing in denken en doen is het gevolg, waardoor het Noorden niet alleen innovatief en veerkrachtig is, maar tegelijk een slimme, duurzame industrie opbouwt die klaar is voor de toekomst. 

Inzicht in het groeiproces 

Door systematisch onderzoek te doen naar bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen krijgt het lectoraat inzicht in het groeiproces van een bedrijf: waarom groeit het ene bedrijf en het andere juist niet? Een andere onderzoekslijn binnen het lectoraat richt zich op gebeurtenissen buiten de onderneming en de vertaling daarvan naar kansen en risico's voor de onderneming. Ook doet het lectoraat verkennend beleidsondersteunend onderzoek voor (semi-)overheden en andere organisaties die zich met het mkb-werkveld bezighouden.