Talmalectoraat

Gezond oud worden is ons ideaal. De realiteit is vaak anders. Ouderen zijn aan de ene kant steeds langer actief op hoge leeftijd, maar tegelijkertijd neemt het aantal ouderen met zorgvragen toe. Daarvoor is passende, liefdevolle zorg nodig, die aansluit op de behoefte. Het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd zoekt daarom met innovatieve kracht en lef naar creatieve oplossingen.

Nu de vergrijzing toeneemt, de arbeidsmarkt krapper wordt en de financieringsmogelijkheden beperkter zijn, lijkt passende zorg moeilijker te realiseren. Dit drukt een stempel op de ouderenzorg. Het Talmalectoraat richt zich op ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Maatschappelijke vraagstukken

Ongeveer twee derde van alle 65-plussers heeft twee of meer chronische aandoeningen en dat percentage stijgt naarmate men ouder wordt. Het gaat hier niet alleen om lichamelijke aandoeningen. Het welbevinden en functioneren kan eveneens belemmerd worden door psychische stoornissen. Maar liefst 70 procent van de beperkingen in zelfredzaamheid bij 85-jarigen kan toegeschreven worden aan een beperking van het cognitief functioneren. Dat vraagt om innovatieve oplossingen.

De vragen die het Talmalectoraat stelt en beantwoordt komen voort uit maatschappelijke vraagstukken en knelpunten uit het werkveld. Bijvoorbeeld: hoe kun je eenzaamheid signaleren, is het inzetten van een au pair een reƫle optie in de ouderenzorg, en wat is de rol van hbo-professionals in de ouderenzorg? Durven afwijken van de gangbare paden en zoeken naar een nieuwe insteek, dat is de kracht van het Talmalectoraat.

Talmalectoraat op LEO Vandaag

Met een groeiende groep van 65-plussers in Friesland, neem ook de behoefte aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken op de werkvloer toe. De Talma Stichting en NHL Hogeschool bundelen hun krachten samen. Op 29 september 2017 tekenden ze een nieuw convenant. De vraag bij LEO Vandaag rees waarom er nieuwe afspraken gemaakt moesten worden. Bekijk hieronder het gehele interview.

Bekijk het item