Taalgebruik en Leren

Wat zouden we zonder taal moeten? We zouden ons niet kunnen uiten, communiceren of iets leren. Een jong kind leert dan ook gretig woordjes om de wereld om hem heen te begrijpen. Daarna ontwikkelt het taalgebruik verder en volgt de school de vorderingen door woordkennis en leesvaardigheid te toetsen.

Voor andere vormen van taalgebruik die kennis opleveren, is jammer genoeg weinig oog. Terwijl praten, discussiëren en teksten schrijven het onderzoekend leren juist stimuleren. Welke onderwijsvormen kunnen taalgebruik en leren optimaliseren? Het lectoraat Taalgebruik & Leren onderzoekt deze vraag.
Klik hier om de brochure te bekijken.
 

Optimale taalcondities

De centrale onderzoeksvragen binnen het lectoraat Taalgebruik & Leren zijn: wat zijn optimale condities waaronder kinderen op de basisschool én hun taalvaardigheid én hun kennis en inzicht kunnen ontwikkelen? En hoe kunnen leerkrachten die ontwikkelingen het beste stimuleren? Om deze vragen te beantwoorden kijken we naar drie gebieden: mondeling taalgebruik, schrijven en lezen.

Het lectoraat gaat daarbij uit van de natuurlijke onderzoekende houding van kinderen. Daarnaast is het observeren in plaats van beoordelen van ontwikkelingen van kinderen het uitgangspunt. Het lectoraat krijgt door onderzoek ook meer zicht op het proces van leren met behulp van taal zelf.

Drie taalambities

Het lectoraat Taalgebruik & Leren heeft drie ambities:

  • Inzicht ontwikkelen in de manieren waarop we de kennisopname en de leerprestaties van leerlingen kunnen versterken.
  • Versterken van de onderzoeksvaardigheden van leerkrachten.
  • Bewustwording versterken binnen lerarenopleidingen van de waarde van geïntegreerd taalonderwijs en de mogelijkheden van onderzoekend leren daarbij.