Serious Gaming

Stel: u wilt dat uw medewerkers veiligheidsbewuster worden. Of u wilt een specifieke doelgroep motiveren meer te bewegen. Wel eens aan serious games gedacht? Serious gaming is het creatief inzetten van media technologie om verandering en verdieping te bewerkstelligen. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een instrument waardoor de speler zelf tot actie over gaat.
Het lectoraat Serious Gaming onderzoekt de mogelijkheden om serious gaming in te zetten op allerlei terrein, van gezondheidszorg en recreatie tot veiligheid. Het ontwikkelt games op vraag van de praktijk en samen met de creatieve industrie. Omdat het leereffect van de zogenaamde situational games het grootst is, richt het lectoraat zich op deze games, die op locatie in interactie met de locatie worden gespeeld.
Storytelling en mediated reality spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Het eerste omdat game technologie geschikt is om leerdoelen niet-lineair te benaderen, het tweede omdat situationele games vaak verrassend interacteren met de werkelijk wereld.

De kracht van ons lectoraat zit in de verbinding die we hebben met het mkb én de universitaire wereld. Wij brengen deze twee werelden samen en kijken bovendien veel breder dan alleen het ontwikkelen van een functionele game. Het veranderingsproces dat je wilt bereiken vormt de basis. Een game voor werknemers kan in de praktijk bijvoorbeeld op organisatorische bezwaren stuiten omdat deze twintig minuten duurt, maar met vijf maal twee minuten spelen is het doel wel haalbaar