Persoonlijk leiderschap & Innovatiekracht

Schaalvergroting, economische veranderingen en technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Hbo-professionals moeten zich snel en soepel kunnen aanpassen aan deze nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe doe je dat? Welke competenties heeft een professional nodig om persoonlijk leiderschap en innovatiekracht te tonen? 

Het lectoraat Persoonlijk leiderschap & Innovatiekracht helpt een complex probleem op het gebied van human resource management helder te krijgen en te oplossen. Het lectoraat ontwikkelt daarvoor inhoudelijk hoogwaardige en vernieuwende onderwijsprogramma’s en (bedrijfs)opleidingen en doet hoogwaardig onderzoek. Concrete voorbeelden zijn een simulator voor het onderzoeken en trainen van communicatiestijlen, het ontwikkelen van studieloopbaanbegeleiding en het monitoren van leiderschap tijdens Culturele Hoofdstad 2018.

Inspelen op ontwikkelingen

Tot voor kort kwam een afgestudeerde hbo’er bijna altijd in een organisatie terecht met vaste structuren en procedures. Je hoefde alleen maar aan de eisen te voldoen, dan was het goed. De wereld om ons heen verandert - neem alleen al de opkomst van de groei van sociale media - en dat raakt ook de toekomstige professionals. Van hen verwachten we dat zij begrijpen welke ontwikkelingen plaatsvinden en hoe je daar het best mee kunt omgaan. Helemaal mooi als je die kwaliteiten ook aan anderen kunt doorgeven.