Open Innovatie

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Eén organisatie kan tegenwoordig nooit alle kennis ontwikkelen om grote stappen te maken. Kennis ontstaat immers steeds sneller en op meerdere plekken tegelijk. Samenwerken is een must, met name als het gaat om het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor is het nodig om op nieuwe manieren kennis te ontsluiten, en disciplines te verbinden die normaal nooit samenwerken. 

Het lectoraat Open innovatie heeft als ambitie dat NHL Hogeschool zich ontwikkelt tot de innovatieversneller van Noord-Nederland. Daarom ontwikkelt het lectoraat kennis en expertise die de innovatieve professional in staat stelt om op een systematische, ontwerpgerichte (design thinking) wijze nieuwe producten en diensten te ontwikkelen binnen de eigen werkomgeving. 

Het sectoroverschrijdende lectoraat werkt zelf ook als open innovatie binnen de NHL. Zo worden medewerkers gestimuleerd om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken en te werken. Deze vaardigheid is steeds belangrijker binnen de complexe werkomgeving van de moderne professional.