Maritime Law

Een schip dat zonder bemanning vaart? Het is technisch mogelijk. Alle systemen worden dan met ict vanaf de wal aangestuurd. Maar wie is er verantwoordelijk als er wat mis gaat aan boord van een schip zonder kapitein? Nieuwe techniek vraagt om nieuwe regels. Andersom geldt hetzelfde. Nieuwe regels voor veiligheid en milieu vragen om technische innovaties. Dit snijvlak van techniek en recht is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritime Law. 

In 2030 werken maritieme professionals met technologie die nu nog moet worden ontwikkeld binnen regels die nog moet worden geschreven. De sleutel tot de hiervoor benodigde competenties als analyseren, onderzoeken en innoveren ligt volgens het lectoraat Maritime Law in praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van techniek en recht. 

De maritieme sector moet voldoen aan steeds strengere milieu- en veiligheidseisen en de maritieme professional werkt met nieuwe technologie binnen internationale regels die niet alleen in tijd maar ook in plaats verschillen. Het lectoraat richt zich op maritiem internationaal privaatrecht, oftewel: vraagstukken op het gebied van internationale handel.

Versterking op drie vlakken

Het lectoraat Maritime Law richt zich op drie onderzoekslijnen die voor versterking van de maritieme sector, de maritieme professional en bescherming van het milieu moeten zorgen. De onderzoekslijn voor de versterking van de maritieme sector richt zich op het privaatrecht dat Smart Shipping stimuleert. De maritieme professional wordt versterkt door de onderzoekslijn waarin kennis van het recht en onderzoekend vermogen centraal staan. Onderzoek naar privaatrecht voor innovatieve schepen zorgt voor de versterking van de bescherming van het milieu.