iHuman - Welzijn Zorg Digitaal

Gezond oud worden. Dat wil toch iedereen? En dan zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven. Dit ideaal is een pittige uitdaging in onze huidige tijd van vergrijzing en ontgroening. Het aantal ouderen met welzijns- en gezondheidsproblemen stijgt, de zorgkosten lopen op en een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er minder zorgpersoneel is. Hoe zetten we technologische mogelijkheden in voor zorg en welzijn?

Het lectoraat iHuman Welzijn Zorg Digitaal onderzoekt deze vraag en richt zich daarbij op vier kernthema’s die van belang zijn voor ouderen: langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, participatie en werkprocessen van zorgprofessionals. Het lectoraat adviseert, ontwikkelt, implementeert en onderzoekt innovatieve praktijkconcepten of prototypen. Altijd op basis van een verantwoorde wetenschappelijke aanpak.

Ga de uitdaging aan

Vergrijzing daagt uit! In het beeld over oud worden speelt behoud van eigen regie en gezond oud worden (Healthy Ageing) een belangrijke rol. Behoud van eigen regie betekent: zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan. Gezond oud worden is allereerst behoud van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar vooral ook een proces dat ouderen in staat stelt een zelfstandig leven van goede kwaliteit te (blijven) leiden en aan de samenleving te blijven meedoen.

In het lectoraat iHuman gaan we als hoger onderwijs samen met werkveld, bedrijven en burgers deze uitdagingen aan. iHuman staat voor het vinden van oplossingen in welzijn en zorg door het verbinden van nieuwe technologische mogelijkheden met problemen ervaren door de mens.