i-Thorbecke

Handig zeg, digitaal een ID-kaart aanvragen. Efficiënter maken van overheidsprocessen is een geweldig resultaat van digitalisering. Maar soms focussen overheden te veel op efficiëntie, waardoor andere aspecten van de snelle digitalisering ondersneeuwen. Of transparantie en zorgvuldigheid raken in het geding. En is de integriteit bij de toegang tot bestanden wel goed geregeld?

De verhoging van de kwaliteit van de digitale overheid in Noord-Nederland is het doel van het lectoraat i-Thorbecke. Toegepast onderzoek geeft bijvoorbeeld inzicht in digitalisering van werkprocessen, de invloed van digitalisering op de besluitvorming en digitale competenties van ambtenaren. Door consultancy, cursussen en workshops zorgt het lectoraat ervoor dat overheden digitale middelen weloverwogen inzetten.

Intergemeentelijke samenwerking 2018

Een perspectief op intergemeentelijke samenwerking in 2018; dat is het uiteindelijke doel van één van de onderzoeksprojecten van het lectoraat. Welke rol speelt digitalisering in intergemeentelijke samenwerking? Studenten van de Thorbecke Academie maken een inventarisatie en classificatie van samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland en zetten door middel van interviews de belangrijkste uitdagingen en dilemma’s op een rij. 

Digitale Barometer

Een instrument dat gemeenten in de toekomst kunnen inzetten is de digitale barometer, dat jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, krimp en leefbaarheid inventariseert. Belangrijkste vraag: wat is het daadwerkelijke effect van digitale innovaties op de kwaliteit van leven in noordelijke krimpgebieden?