Fries en Meertaligheid

Je moedertaal spreken én wereldburger zijn. Gaat dat samen? Jazeker. Terwijl de wereld kleiner wordt, gebruiken mensen steeds meer talen. De Europese Unie streeft ernaar dat alle burgers naast hun moedertaal nog twee talen spreken. Dat lijkt ingewikkeld, maar kinderen kunnen heel goed leren om drie of meer talen soepel te gebruiken. Meertaligheid is niet alleen goed voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, ze zijn ook nog eens flexibeler in hun communicatie.  

Het lectoraat Fries & Meertaligheid stimuleert de Friese taal en meertaligheid en draagt daardoor bij aan het welzijn van perifere regio's. Hoe leren we eigenlijk talen? Is het gebruiken van een voertaal in het onderwijs geschikt om taal te leren? Ook ontwikkelt het lectoraat een evaluatie- en toetssysteem voor het Fries, waarmee we het niveau van de woordenschat en grammatica van Friese basisschoolkinderen kunnen meten. 

Meertaligheid stimuleren

Op Friese basisscholen wordt naast Nederlands ook Fries en Engels gesproken. Om de meertaligheid ook daarna te stimuleren, ontwikkelt het lectoraat een innovatieproject dat gericht is op de aansluiting van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet onderwijs. Het Engels en Fries als voertaal in het basis- en voortgezet onderwijs en in de lerarenopleidingen is één van de aandachtsgebieden. 

Een ander project is een integraal leerlingvolgsysteem, waarin scholen de vorderingen zoveel mogelijk parallel voor de drie talen Nederlands, Engels en Fries kunnen vastleggen.