Duurzame schoolontwikkeling

Innovaties op scholen beklijven vaak niet. Ook wordt niet gekeken of de innovaties werkelijk iets bijdragen aan het leerproces van leerlingen. Er is sprake van een ‘Plan-Do-Forget’-cyclus. Scholen hebben steeds meer vrijheid in hun beleid om dit leerproces vorm te geven, zijn verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit en moeten dus verantwoorde keuzes maken. Hoe kunnen we het onderwijs duurzaam ontwikkelen?

Dat is de centrale vraag waar het lectoraat Duurzame schoolontwikkeling antwoord op wil geven. Duurzame schoolontwikkeling is een systematische strategie om leerlingresultaten te verbeteren door de ontwikkeling van de professionaliteit van de (nieuwe) leerkrachten, schoolleiding en schoolorganisatie. Ook de ontwikkeling van het vermogen van de school om veranderingen te hanteren en te versterken is essentieel.

‘Plan-Do-Check-Learn’-cyclus

De opdracht die het lectoraat Duurzame schoolontwikkeling zich stelt, is scholen in staat te stellen om een lerende, experimenterende en onderzoekende organisatie te worden. Het versterken van het innoverend en onderzoekend vermogen van scholen is daarbij een kernthema.

Het lecoraat voert samen met docenten praktijkonderzoek uit naar de innovaties die in de scholen zelf zijn ontwikkeld. Hierbij worden op systematische en planmatige wijze het proces en de effecten gevolgd. Het lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan de duurzame en integrale onderwijskundige ontwikkeling én organisatieontwikkeling van scholen; naar een ‘Plan-Do-Check-Learn’-cyclus. 

Living Labs als innovatiestrategie

Om te komen tot een duurzame innovatiestrategie maken we gebruik van het innovatie-concept Living Lab. Dit concept is gebaseerd op een integratie van het innovatieproces - dat de gebruikers zelf vormgeven - en praktijkonderzoek. Er is sprake van zogenaamde ‘natuurlijke experimenten’ die plaatsvinden in de ‘echte’ wereld van de onderwijsinstellingen. Door het expliciet en planmatig opnemen van de onderzoeksfase in deze innovaties, creëren we de voorwaarden waardoor het mogelijk is om de Plan-Do-Check-Learn’-cyclus te volgen en daardoor te komen tot lerende organisaties.