Computer Vision

Bij bedrijven is de kwaliteit van het product of de dienst belangrijk. Met behulp van Computer Vision kun je automatisch visueel de kwaliteit beoordelen. Dit draagt bij aan een slimme industrie: een hogere kwaliteit, goedkopere, flexibelere en/of arbeidsvriendelijkere (productie)processen.

Computer Vision - het automatiseren van visuele inspecties - houdt in dat met behulp van een computer camerabeelden worden geïnterpreteerd, waarna deze informatie wordt gebruikt om andere processen aan te sturen. Denk aan kwaliteitscontrole, automatische positie- en oriëntatiebepaling, ziektedetectie, defectmetingen en het sorteren van producten. 

Het lectoraat werkt nauw samen met het kenniscentrum Computer Vision in één onderzoekslaboratorium. Samen vormen ze hét kenniscentrum op het gebied van Computer Vision binnen het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De kracht van het kenniscentrum is dat zij zowel over kennis als over apparatuur beschikt voor de gehele keten van belichting, camera’s, optiek, opstelling, algoritmen voor beeldverwerking en embedding van computer vision-toepassingen in systemen of andere software. 

Eigen UAVs 

Een nieuwe ontwikkeling binnen Computer Vision is het gebruik van Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) oftewel 'drones' voor het uitvoeren van de visuele inspecties. Bijvoorbeeld bij het inspecteren van windmolens of schouwen van sloten. 

Het lectoraat & kenniscentrum onderzoeken het geautomatiseerd (real-time) verwerken van de opgenomen beelden tot proces- of bedrijfsondersteunende informatie. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar het volledig geautomatiseerd laten vliegen van UAVs. Het lectoraat & kenniscentrum is gecertificeerd als luchtvaartbedrijf en heeft eigen UAVs.