Met wie werken we samen?

Om daadwerkelijk te komen tot een gesloten kringloop en bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie werkt het lectoraat samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven in de regio.

Omrin en de NHL zijn initiatiefnemers van het lectoraat Circular Plastics en de kenniskring. Samen doen we toegepast onderzoek naar het analyseren en optimaliseren van de scheidingsprocessen en het hergebruiken van kunststoffen. Ook ontwikkelen we een minor op het gebied van recycling en upcycling van kunststoffen.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat en de kenniskring Circular Plastics zijn tot stand gekomen door een samenwerking van de drie hogescholen in Friesland (NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein). Het Afvalfonds Verpakkingen is namens het verpakkende bedrijfsleven aanwezig. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden steunen het initiatief. Het lectoraat onderhoudt nauwe contacten met de afstudeerrichtingen Werktuigbouwkunde, Chemische Technologie en Chemie.