Circular Plastics

Stel je een grote berg plastic voor. 126 kilo. Zoveel kunststof verpakkingen gebruiken we gemiddeld per persoon per jaar. Willen we geen plastic soep meer in onze zeeën, dan moeten productieprocessen en consumptiepatronen radicaal veranderen en stappen zetten naar een duurzaam grondstoffenbeheer en circulaire economie. Een goed begin is het beter hergebruiken van afval. Hoe kunnen we ons afval beter scheiden en kunststof beter hergebruiken?

Het lectoraat Circular Plastics doet toegepast onderzoek naar het sluiten van de kunststofkringloop. Het lectoraat analyseert en optimaliseert afvalscheidingsprocessen door de hele noordelijke keten van grondstof, productie, consumptie en afval met elkaar te verbinden. Ook onderzoekt het lectoraat chemische recycling, dat wil zeggen dat kunststof via een chemisch procedé wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstof.

In het onderzoek op het gebied van hergebruik van grondstoffen wordt onder andere gezocht naar meer toepassingen van gerecyclede kunststoffen. Zelfs upcycling behoort tot de mogelijkheden: kunststof wordt dan hergebruikt tot iets dat meer waardevol is.