Symposium onderzoeksresultaten - Lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie

donderdag 19 oktober 2017, 13:00 uur tot 18:00 uur - NHL Hogeschool, Auditorium

Welke onderzoeken deden onze studenten, onderzoekers en lector het afgelopen jaar?
Lector Nynke Boonstra en de kenniskring van het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie presenteren graag de onderzoeksresultaten van het afgelopen jaar op donderdagmiddag 19 oktober.

Programma

13.00 uur

Inloop

13.30 uur

Welkom door Nynke Boonstra in het Auditorium

13.45 uur

‘Mondgezondheid bij patiënten na een vroege psychose’ door Sonja Kuipers

14.00 uur

‘Eerste psychose en sociale angst’ door Aaltsje Malda

14.15 uur

‘Bias Blaster: lessons learned bij onderzoek en implementatie van een e-health applicatie bij mensen met een psychotische stoornis’ door Annemieke Zwart

14.30 uur

‘Kan een smartphone een stemmingsstoornis voorspellen?’ door Sjoerd van Dekken

14.45 uur

‘Openheid; studenten met een psychische kwetsbaarheid’ door Ineke de Jong

 

 

15.00 uur

Pauze met koffie en thee bij de posterpresentaties in De Kuil

 

 

15.30 uur

‘Terugvalpreventie bij anorexia nervosa’ door Tamara Berends in het Auditorium

15.45 uur

‘Verwarde personen’ door Wietske Dijkstra

16.00 uur

‘Frailty - een onderzoek naar kwetsbaarheid in de ouderenpsychiatrie’ door Hans Barf

16.15 uur

‘Het meten van herstel bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening’ door Hettie Aardema

16.30 uur

‘Dwang en drang HIC, beleving en de feiten’ door Monique Menger

16.45 uur

Afsluiting door Nynke Boonstra

17.00 uur

Napraten met een drankje bij de posterpresentaties in De Kuil

18.00 uur

Einde

Locatie

Het symposium vindt plaats in NHL Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig. Accreditatie Verpleegkundig Specialisten Register is aangevraagd. Verpleegkundig Specialisten dienen op de dag zelf vanaf 13.00 uur in de centrale hal te tekenen voor aanwezigheid en hun BIG registratienummer door te geven. Voor vragen kun je contact opnemen met Margriet Dijkstra via tel. 058 251 1105 of e-mail margriet.dijkstra@nhl.nl.

Graag tot donderdagmiddag 19 oktober!